M1- El Collbaix (11,2 km). Està senyalitzat amb pintura verda i senyalització vertical.

M2- La riera de Rajadell (18,9 km). Marcat amb pintura verda i senyalització vertical.

M3- Els pous de Glaç i la riera de Guardiola (9,4 km). Marcat amb pintura verda i senyalització vertical.

M4- Del Cardener al Llobregat (14,72 km). Marcat amb pintura verda.

M5- Els cingles del Llobregat (8 km). Marcat amb pintura verda.

M6- El regadiu de Viladordis (9 km). Marcat amb pintura verda.

M7- El regadiu del Poal (9,8 quilòmetres). Marcat amb pintura verda i senyalització vertical.

M8- El Cardener i Puigberenguer (10 km). Marcat amb pintura verda.