El propietari d'una part dels terrenys que queden davant la Cova -on ara hi ha horts i vegetació- està interessat a construir-hi un hotel. Segons ha pogut saber Regió7, ja hi ha hagut les primeres converses entre l'Ajuntament, el propietari i els jesuïtes, que també tenen en propietat una parcel·la sota la Cova.

Tot i ser una iniciativa privada, les primeres passes a escala urbanística per fer possible l'hotel les ha fet l'Ajuntament, que ha posat en marxa la modificació oportuna del pla general, la qual cosa és més que indicativa que no es tracta d'una mera especulació.

En concret, tal com mostra el gràfic adjunt, l'espai on es preveu que vagi l'hotel és el que queda immediatament davant de la Cova per la banda de l'església i de l'aparcament annex. La parcel·la és propietat de Climent Guitart.

Usos turístics i/o hotelers

Entre d'altres, la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) en l'àmbit anomenat de la Cova i la Creu del Tort proposa «possibilitar l'increment del mínim d'ocupació i del mínim de sostre, si es considera necessari, per a la implantació dels usos turístics i/o hotelers». El tros de terreny que delimita per a aquests usos és el de la imatge.

Els terrenys que hi ha davant la Cova reparteixen la propietat entre la Companyia de Jesús, que té la parcel·la just darrere la capella de Sant Marc; Climent Guitart, que té la feixa situada sota la Cova; Delfí Guitart, que té la de sota aquesta -llevat d'un petit tros que és del Climent-, i Endesa, que té en propietat la parcel·la on hi ha un transformador, al peu de la carretera cap a Barcelona.

L'àmbit de la modificació comprèn els terrenys situats immediatament al sud del santuari de la Cova fins a la carretera, el camí de la Font de Fans i la Creu del Tort, així com els terrenys no edificats del carrer del Peix i de la part posterior del carrer Nou de Santa Clara fins a la Creu del Tort. La superfície total és de 16.186,96 m2.

Dos àmbits diferents

L'Ajuntament va redactar un avanç de pla conjunt de tot l'àmbit -aprovat el juny de l'any passat- per justificar l'interès públic de la modificació. A més a més, calia fer-lo perquè fa menys de cinc anys que es va aprovar el POUM. A partir d'aquí, però, hi ha dos àmbits diferenciats que avançaran independentment. Un és el de la Creu del Tort, que inclou els canvis necessaris per resoldre un conflicte d'anys per poder travessar la Vall del Paradís, que el juny passat ja va aconseguir l'aprovació inicial de la modificació. L'altre àmbit és el que ens ocupa, el de la Cova.

Pel que fa a la modificació puntual del POUM d'aquest darrer àmbit, el proper pas passa per tenir l'aprovació inicial, que és previst que s'esdevingui abans d'acabar aquest any. Després, es demanaran els informes sectorials per fer l'aprovació provisional.

L'aprovació definitiva, la darrera, ja no dependrà de l'Ajuntament, sinó de la Generalitat, i trigarà més o menys un any a partir que s'obtingui la inicial, de manera que, si aquesta s'aprova abans d'acabar aquest any, com és la intenció de l'equip de govern, a final de l'any vinent ja hi podria haver damunt la taula l'aprovació definitiva per tal que el promotor pugui tirar endavant el projecte.