El Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya ha emès un comunicat en el qual celebra que Manresa s'hagi sumant a la Setmana Europea de la Mobilitat (del 16 al 22 de setembre) amb una mesura de promoció del transport públic com la de rebaixar el preu del bitllet senzill a un euro.

Així ho ha sabut el PSC, diu el comunicat, per la senyalització que Bus Manresa ha penjat a les parades de la ciutat.

Rebaixar a la meitat el bitllet senzill és, segons Felip González, portaveu del PSC, "una mesura que segur que facilitarà que més gent conegui els beneficis del servei de BUS a la ciutat que ja utilitzen milers de persones però que encara seria molt més eficient i sostenible si més manresans i manresanes el tinguessin entre les seves primeres opcions per als seus desplaçaments urbans".

De fet, el PSC recorda que en la campanya electoral del mes de maig passat va ser la candidatura socialista la que va defensar que un bitllet senzill amb un preu a l'entorn d'un euro seria una mesura sostenible econòmicament perquè la targeta de 10 viatges encara sortiria a compte als seus usuaris (81 cèntims per viatge) però que incrementaria el número d'usuaris perquè, qui no l'utilitza normalment, no es veuria dissuadit per un cost de tiquet senzill que en els últims anys s'ha situat en els dos euros o fins i tot més.

"Està demostrat -diu González- que si proves l'autobús, t'adones immediatament dels seus avantatges; i si és més econòmic per als usuaris ocasionals serà molt més fàcil que més gent el provi i se n'adoni. A més, el cost d'aquesta reducció serà assumible econòmicament perquè el compensarà una recaptació de menys euros, però abonats per més usuaris».

En aquest sentit, el PSC es felicita a l'Ajuntament perquè promogui aquesta mena de prova pilot. Però l'insta a fer-ne una suficient informació i publicitat municipal. "Perquè la senyalització a les parades va dirigida especialment a persones que ja són usuàries del BUS i a qui ens hem de dirigir principalment és, precisament a qui no l'usa habitualment".

Per al PSC, "un cop analitzat el funcionament d'aquesta mesura puntual per una setmana serà bo que estudiem plegats la implantació permanent de la rebaixa de preu del bitllet senzill, en el marc del Pla de Mobilitat que s'ha de començar a treballar en els propers mesos", ha conclòs, Felip González.