?L'any 2012, Manresa va

perdre l'únic gran hotel que tenia, pel que fa a capacitat, el Pere III: amb 113 habitacions, on ara hi ha oficines. Actualment, hi ha quatre hotels funcionant, tots ells amb una capacitat molt reduïda: Els Noguers, amb 30 habitacions; l'Hotel 1948, amb 8 habitacions; l'hostal Turó de la Torre, que disposa de 9 places, i l'Hotelet, amb 7 habitacions. Hi ha un hostal (La Masia), una pensió (Manila) i 116 habitatges d'ús turístic.