Els activistes en defensa dels drets de la gent gran van voler recordar que moltes places privades són «inaccessibles per a la majoria de jubilats» que no poden pagar els preus que es volen cobrar, així que encara que es construeixin places privades «el problema continuarà existint».

Segons la Plataforma en Defensa de les Pensions i la Gent Gran, «la xifra de 201 persones que a final de l'any passat la Generalitat va reconèixer que estaven en llista d'espera per accedir a una residència pública a la ciutat s'incrementarà si l'Administració no actua amb la celeritat i urgència que la situació requereix».

Situació de dependència

El mes de desembre del 2018, hi havia 232 persones que estaven en llista d'espera per al reconeixement de la seva situació de dependència i així poder aspirar a algun ajut públic. D'aquestes 232, 145 persones sol·licitaven el reconeixement de la seva situació de dependència per primera vegada i 87 estaven pendents de revisar el seu grau de dependència.

Un altre problema afegit és que la llista d'espera augmenta a mesura que avança l'envelliment de la població, un procés en el qual Manresa és una de les ciutats capdavanteres a Catalunya i a l'Estat.

El posicionament de la plataforma arriba després que aquest diari fes públic divendres que l'Ajuntament de Manresa ha aprovat inicialment el pla de millora urbana de transformació de la Culla per fer-hi una residència.