Una de les accions que l'Ajuntament de Manresa estudia per implementar aviat és l'ampliació fins als 18 anys de la vigència de la targeta T-16. Es tracta d'un títol integrat que s'adquireix només una vegada, a un preu de 35 euros, i que permet fer viatges il·limitats als joves de fins a 16 anys. La idea seria cobrir també la franja dels 16 als 18, una edat en què l'ús del transport urbà també és important, ja que molts joves d'aquesta franja fan estudis secundaris en centres d'ensenyament de la ciutat. D'aquesta manera es promou l'ús del bus urbà.