L'auditoria de l'espai urbà feta per l'Ajuntament de Manresa els anys 2015 i 2016 va establir que 162 carrers de la ciutat tenien més del 30% de la seva calçada en mal estat, mentre que n'hi havia 77 que tenien més del 30% de la superfície de les voreres en un estat inadequat. Aquest document, desenvolupat per professionals i tècnics de l'entorn urbà, situava en 15,6 milions d'euros els diners necessaris per arreglar els vials en mal estat.

A final del 2019 s'hauran invertit tres d'aquests milions a la millora de calçades, voreres, zones verdes i parcs infantils. L'auditoria va derivar en tres plans de xoc que s'han desenvolupat el 2017, el 2018 i el 2019, amb una inversió d'un milió d'euros cada un per a la millora de l'espai públic. Enguany, i a banda de voreres i parcs infantils, el pla de xoc aprovat ha permès millorar les calçades de 22 vials de la ciutat, amb una superfície total de 15.800 m2 i una inversió de més de 430.000 euros. La majoria d'obres s'han dut a terme aquests mesos d'estiu.