Durant la Festa Major de Manresa no només hi ha gresca. També es recullen molts objectes perduts. Durant la setmana de la celebració, a la comissaria de la Policia Local van arribar una trentena d'articles que la gent va oblidar o que va perdre mentre participava a les activitats festives. Es van recollir principalment en els llocs on es feien els actes. «Són indrets concorreguts. A més, s'hi perden moltes claus, perquè en aquests espais hi ha guirigall o la música alta i si les claus cauen a terra és difícil sentir-ne el soroll», explica la responsable del departament. I se'n troben als llocs on hi ha hagut tot tipus d'actes, des d'una activitat per a nens a la tarda fins als concerts de la nit.

A supermercats, Correus i al tren Grans supermercats i oficines de Correus són els llocs més típics on els ciutadans perden alguna de les seves pertinences. El tren i al bus són altres indrets clàssics. «Abans trobaven molts moneders al mercat setmanal de la Font dels Capellans, però des fa uns quants anys no ens n'arriben tants d'aquest lloc», explica Morros.

A l'armari dels objectes perduts sobretot hi ha jocs de claus. L'any passat, se'n van localitzar un total de 105, 27 dels quals van poder ser retornats als seus propietaris. Però també hi ha mòbils, als quals no poden accedir per intentar identificar el propietari pel codi secret dels aparells. Alguns dels que guarden, a més, tenen la pantalla trencada. L'any passat en van trobar 45 i se'n van tornar 18 als seus propietaris. El personal que custodia aquests objectes no els donen a totes les persones que els els reclamen. Els fan preguntes per tenir clar que davant tenen realment el propietari de l'objecte.