El vicepresident del patronat de la residència de la Sagrada Família de Manresa, Ramon Fontdevila, opina que l'envelliment de la població a la ciutat ha motivat la iniciativa privada. «Manresa lidera els rànquings de població envellida, i per aquest motiu la iniciativa privada hi veu l'oportunitat de negoci», explica. La residència de la Sagrada Família és pública, tot i que una empresa la gestiona.

Davant els projectes que els promotors privats volen posar en marxa, Fontdevila té clar que «hem d'evitar que hi hagi gent que no pugui pagar el servei assistencial a les residències», i per tant s'ha de demanar a la Generalitat i a l'Ajuntament que creïi places concertades. Fontdevila assenyala també la importància del servei assistencial al domicili i considera que avui dia es poden donar els serveis necessaris a la gent gran amb dependència perquè puguin viure a la llar.