El nombre d'habitants de més de 84 anys creix amb força a Manresa i per aquest motiu l'Ajuntament i la Plataforma de Pensionistes creuen necessari prestar atenció a aquest segment de població. Al 2018, el nombre d'habitants d'aquesta franja d'edat va augmentar el 6,95% respecte al 2017. L'any passat, el nombre de ciutadans de més de 84 anys era de 2.920, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Una dada que demostra clarament l'envelliment de la ciutat.

El nombre d'habitants d'entre 65 i 84 anys era l'any passat de 12.318, el 3,5% més que l'any anterior. Segons la regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs, «l'increment de població d'entre 65 i 84 anys s'assembla al del conjunt del país, però l'increment és superior a la del conjunt del país pel que fa als ciutadans majors de 84anys». Per aquest motiu considera que s'ha de prestar especial atenció a aquest segment de població.

La realitat demogràfica també és el que impulsa a la Plataforma de Pensionistes a pressionar l'Ajuntament i a remarcar la importància que en els pressupostos municipals es destinin més diners als serveis assistencials a domicili, més enllà dels projectes de la creació de geriàtrics. I és que creuen que l'envelliment s'accentuarà.