La Comissió d'estudi de la situació de segregació escolar a Manresa (CESSEM) està formada per una trentena de persones. Hi ha membres de la comissió de garanties d'admissió i del Consell Escolar Municipal, direccions de centres de primària i secundària públics i concertats, polítics del govern i de l'oposició i també mares i pares pares d'alumnes.