L'hotel amb més capacitat que hi ha actualment a Manresa és Els Noguers, amb 30 habitacions. També hi ha l'Hotel 1948, amb 8 habitacions; l'Hotelet, amb 7; i l'hostal Turó de la Torre, amb 9 places. Totes les fonts consultades per aquest diari per a l'elaboració d'aquesta notícia han estat d'acord que la ciutat està mancada de places hoteleres i que un projecte turístic com el que es planteja a l'àmbit de la Cova és necessari.

L'arquitecte manresà Pere Santamaria apunta que qualsevol ciutat mitjana de la mida de Manresa, fins i tot amb menys habitants, disposa d'hotels amb prou capacitat per acollir més visitants que no pas la capital del Bages, on «no hi ha cap hotel cèntric de referència», lamenta.

De fet, abans de l'esclat de la bombolla immobiliària hi havia tres projectes hotelers importants que finalment van quedar descartats. Es van projectar hotels al sector de la Concòrdia, a la zona de la Fàbrica Nova i a la carretera de Cardona. Aquest darrer, tal com va avançar Regió7 (vegeu edició del 16 de maig del 2019), havia estat impulsat per la família Majó-Grau al número 91 de la carretera de Cardona. S'hi volien fer 34 habitacions de luxe.

La iniciativa d'Ignasi Majó, expresident a Espanya del grup de moda Escada, va quedar frenada més d'una dècada -les obres ni tan sols van començar- i aquest any la Constructora del Cardoner ha comprat l'edifici, edificat els anys 20 del segle passat per la família Gallifa, amb la intenció de fer-hi pisos. Fonts de l'empresa consultades per aquest diari van descartar fer-hi un hotel, com s'havia planejat anys enrere. Segons Ignasi Cots, director de la constructora, una altra promotora va estudiar reprendre el vell projecte turístic abans que la família Majó-Grau es vengués l'edifici, però tampoc va prosperar.