Paraules incomprensibles amb lletres canviades per números o sobreposades entre elles, referències a dates tan estranyes com 45 de juliol del 2041, adreces electròniques incorrectes, numeració errònia dels articles que surten citats al text... Són algunes de les errades que es poden trobar en multes de trànsit defectuoses expedides per l'Ajuntament de Manresa i de les quals Regió7 ja es va fer ressò el 24 d'agost passat. Llavors ja informàvem que el que havia provocat els errors era una incidència en la impressió de les notificacions, que es fa des d'una empresa externa. Es desconeixia, però, la quantitat de multes afectades per aquesta incidència.

Ara, aquest diari ha pogut saber que es tracta d'una remesa de 454 notificacions, expedida el mes de maig passat. Totes corresponen a sancions de trànsit imposades per la Policia Local de Manresa i, per tant, tramitades per l'Ajuntament. D'aquestes, 244 van ser entregades als conductors infractors i la resta no es van arribar a repartir. Segons el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Joan Calmet, d'una remesa total de 757 multes no tota la remesa va sortir defectuosa de la impremta, sinó que aproximadament hi havia el 60% de les notificacions amb errors i el 40% restant sense.

Això significaria que 454 multes corresponents al període esmentat -en concret, a la primera o la segona quinzena de maig, ja que les notificacions de sancions de trànsit s'envien a imprimir cada 15 dies, segons Calmet- es van imprimir amb múltiples errors que les feien totalment il·legibles. No totes es van arribar a entregar, però les 244 que sí es van repartir de ben segur que han fet ballar el paraigua al seu destinatari. De moment, segons el regidor, només es té constància de tres persones que s'han queixat per haver rebut una multa defectuosa. Altres, poques, l'han pagat, però la majoria de sancions han prescrit i no es tornaran a expedir.

Servei externalitzat

La impressió de les multes de trànsit de Manresa la fa una empresa de Cadis, Manipulae.com, des de fa un parell d'anys. Aquest servei s'externalitza a través d'una concessió perquè, tot i que el consistori disposa de màquines d'impressió, el cost econòmic de fer-ho així és molt menor. Segons dades aportades pel mateix Calmet, l'any 2018 aquesta empresa va imprimir un total de 38.507 documents per al consistori manresà. A banda de les multes, també imprimeix documentació relativa al calendari fiscal dels ciutadans i també al padró municipal.

Un cop detectada la incidència, a través de Regió7, l'Ajuntament va centrar-se a aclarir de qui era la responsabilitat. Va comprovar que el paquet de notificacions havia sortit ben redactat de les dependències municipals, detalla Calmet, i va interpel·lar l'empresa per saber què havia passat. L'explicació dels gaditans va ser que, a principi d'estiu, s'havia dut a terme la instal·lació de nous equipaments d'impressió i que en el traspàs d'informació d'un format a l'altre -del format amb què es creen els arxius a l'Ajuntament al format d'impressió amb què treballa l'empresa- havia sorgit la incidència que va provocar les errades ortogràfiques.

Des de l'empresa defensen, apunta Calmet, que a les pantalles de les màquines des d'on envien els arxius a imprimir el text de les multes es veia correctament. Com que les notificacions surten de la màquina ja segellades per banda i banda, es fa difícil comprovar el text. Els errors no es van detectar abans del repartiment, a més, perquè les dades del destinatari que surten a l'exterior del document estaven escrites correctament. El problema és a la cara interior, on s'especifiquen els motius de la sanció i el procediment que cal seguir per pagar-la o recórrer-la en cas de no estar-hi d'acord.

En espera de saber l'impacte

Després de detectar la incidència, la regidoria va demanar a Correus, que s'encarrega del repartiment de les notificacions, que n'aturés l'entrega. Fruit de la saturació que sol viure el servei de missatgeria en períodes estiuencs, en aquell moment més de la meitat de les multes encara no s'havien entregat -tot i datar del maig- i van ser retornades a l'Ajuntament.

Es va ordenar la paralització de la impressió de les següents remeses de multes a l'empresa de Cadis i es va prendre la decisió d'imprimir-les al mateix consistori fins que es pugui quantificar quin ha estat l'impacte econòmic causat en les arques públiques com a conseqüència d'aquesta incidència.