S'ha autoritzat la despesa plurianual per a l'adquisició a l'Institut Català del Sòl de la Generalitat del terreny de l'edifici Impuls del Parc Tecnològic de Manresa.

El 20 de juny es va incoar expedient per a l'adquisició de la parcel·la per un preu d'1,2 milions d'euros, dels quals es pagaran 0,5 milions enguany i 0,7 l'any que ve.

La despesa d'enguany ja era prevista al pressupost de l'Ajuntament per al 2019.

L'Ajuntament de Manresa ha de pagar durant 40 anys un dret de superfície per l'edifici, però com que la voluntat municipal és que l'edifici sigui de propietat de l'Ajuntament, si no es comprés el terreny passats tots aquests anys i d'haver pagat el dret de superfície, el terreny i l'edifici quedarien per a l'Incasòl. Perquè això no succeeixi el govern municipal ha negociat la compra.

El punt s'ha aprovat amb l'abstenció de Fem Manresa i el vot favorable de la resta de grups.