Els centres d'educació infantil (3-6 anys), primària (6-12 anys) i ensenyament secundari obligatori (12-16 anys) atenen aquest curs 11.141 alumnes, 1.035 més que el curs 2017-2018, un 10,2% més.

Entremig hi va haver el curs 2018-2019 amb 10.944 alumnes. Les dades dels tres cursos marquen una significativa tendència a l'alça pel que fa a la presència d'alumnes a les aules.

De fet, l'increment fort va ser passar dels 10.106 alumnes de fa dos cursos als 10.944 del curs passat.

Si es mira la diferència entre els 11.141 alumnes d'aquest curs, 7.512 a infantil i primària, i 3.629 a secundària, amb els 10.944 del curs passat (7.350 a infantil i primària, i 3.594 a secundària), el creixement és de només l'1,8%.

A l'Escola d'Art, el nombre d'alumnes matriculats a cicles formatius i curs pont per a aquest curs 2019-20 és de 129. També hi ha, fins ara, un total de 54 alumnes matriculats a tallers d'arts plàstiques i disseny, si bé la matrícula actualment encara és oberta.

Pel que fa al Conservatori, actualment el nombre d'alumnes matriculats a l'escola de música és de 459, i s'hi han d'afegir 125 alumnes més que participen en projectes externs en escoles de primària.

A l'escola de música la matrícula és oberta i durant aquest mes de setembre s'estan realitzant matrícules, per tant el nombre d'alumnat s'incrementarà en els propers dies.

Finalment, la xifra d'alumnes matriculats a grau professional del Conservatori és de 178.

Pel que fa a les llars d'infants públiques, amb data 20 de setembre, el nombre d'alumnes matriculats era de 278 infants.