L'equip del Síndic de Greuges atendrà el dijous 3 d'octubre de 9 del matí a 3 de la tarda les queixes i consultes al Centre Cultural el Casino. Per concertar entrevista es pot enviar un missatge al cor-reu electrònic sindic@sindic.cat o també trucar al telèfon gratuït 900 124 124. El Síndic té la funció d'atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l'actuació o la manca d'actuació de les administracions. Vetlla pel bon funcionament de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya.