L'Ajuntament de Manresa habilitarà com a zona blava el solar, amb dotze places d'aparcament, situat a al Passeig Pere III, a tocar de l'edifici dels sindicats. Aquest àmbit, ha explicat el consistori, ja era previst que fos de zona blava, però estava pendent perquè darrerament ha estat utilitzat com a zona d'aplec de material de diverses obres. Per aquest motiu, fa notar, ja havia anat perdent la seva funció de a pàrquing públic. L'indret és situat al centre de la ciutat i tot l'espai d'aparcament de l'entorn ja és de pagament.

El contracte amb l'empresa concessionària estableix que la zona blava ha de tenir 1.182 places (sumant els àmbits de tarifa blava i taronja). També preveu que aquestes s'han de mantenir i en cas que es vagin perdent s'han de recuperar en les ubicacions que decideixi l'Ajuntament. Durant el temps de vigència del contracte, les places es van reduint per causes diverses (ampliació de voreres, contenidors, guals). Igualment, a causa de la implantació del camp de futbol de Milcentenari es van donar de baixa 43 places de zona blava, que progressivament es van reubicant.