Manresa celebrarà un acte per amb motiu del Dia Mundial del Treball Decent.

Durant l’acte, que se celebrarà al Centre Cultural el Casino dia 8 d’octubre a les 7 de la tarda, es presentarà una guia de contractació i un tríptic informatiu per fomentar la contractació justa en el treball de la llar i el respecte dels drets laborals d’aquestes persones.

El dia 8 d’octubre, a les 7 de la tarda, amb motiu de la Jornada Mundial pel Treball Decent, Càritas i l’Ajuntament de Manresa han organitzat al Centre Cultural el Casino, un acte obert a tothom per donar visibilitat al sector del treball a la llar, durant el qual es presentarà una guia de contractació i un tríptic informa tiu que tenen l’objectiu de fomentar la contractació justa i el respecte dels drets laborals d’aquestes persones.

L’edició d’aquest material es realitza en el marc del projecte “Llar i cures, feines dignes”, una iniciativa liderada pel Centre d’iniciatives per l’ocupació (CIO) de l’Ajuntament de Manresa en el marc del programa de projectes innovadors i experimentals del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Una feina precària i desprotegida

El treball de la llar i de cura de persones, és un sectors especialment precaritzat, desprotegit i desvaloritzat, que pateix una profunda feminització i una presència molt significativa de dones migrades . A més, és un sector amb una presència d’economia submergida molt elevada, i amb una influència molt elevada de la llei d’estrangeria, que genera situacions de vulneració de drets de les treballadores d’origen migrant. També hi juga que el treball de la llar pateix una manca absoluta de reconeixement social i econòmic, no es reconeix com a àmbit productiu ni se li reconeix cap qualificació, per considerar-se una extensió del treball reproductiu que tradicionalment s’ha adjudicat a les dones a l’àmbit domèstic.

Gran part de la culpa la té el fet que la normativa és deficitària i cal canviar-la, doncs la pròpia legislació del sector no dona a aquestes treballadores accés a drets laborals tan bàsics com la prestació per desocupació, entre d’altres. Tot i això, cal tenir en compte un aspecte quotidià que tenim a l’abast cadascun de nosaltres, doncs molts cops el problema rau en el fet que desconeixem la llei, per dolenta que aquesta sigui, i per tant no l’apliquem.

Guia de contractació

Fruit d’aquest anàlisi, l’Ajuntament de Manresa s’ha elaborat una guia de contractació, adreçada a famílies i particulars, en que s’explica el procés de contractació però també altres aspectes com la jornada laboral, el càlcul d’un sou just, el pagament de la seguretat social, etc. Per altra banda també s’ha editat un tríptic informatiu dirigit particularment a les persones treballadores d’aquest camp, per tal de que tinguin clars els drets que estipula la llei i així facilitar el seu reconeixement i evitar-ne la vulneració. Aquest segon material ha estat editat en català i castellà, per tal d’arribar al màxim de treballadores del camp, tenint en compte l’elevadíssima proporció de persones d’origen migrant.

L’elaboració d’aquest material ha estat realitzada amb la col·laboració de Càritas Manresa, CITE de CCOO, UGT Manresa i la Xarxa Treball de la llar just per tal de consensuar una taula salarial justa a nivell territorial, i altres aspectes polèmics i pocs clars de la llei.

A partir de la presentació d’aquests materials en l’acte del dia 8 d’octubre, les guies estaran disponibles a equipaments municipals, locals de salut, locals d’entitats i centres cívic, etc. També seran desagregables en línia a través del web del projecte “llar i cures, feines dignes”.

A l’acte, també es presentarà el projecte FITA de Càritas que treballa precisament per la inserció laboral en aquest sector, el vídeo “el treball de la llar: treballem per la seva dignificació” i hi trobarem testimoniatges de famílies i treballadores participants en el projecte FITA.