El nom de Manresa i altres topònims relacionats amb la ciutat es troben repartits arreu del món a través de l'obra de la Companyia de Jesús.

El Pla Director Manresa 2022 proposa aprofitar aquest fet de dues maneres. Per una part, amb la línia d'actuació «Les Manreses del món».

Es tractaria d'invitar que vingui a la ciutat un representant de les institucions i equipaments d'arreu del món que porten el nom de Manresa.

Arran d'aquest esdeveniment, es podria editar un opuscle amb un mapa que permeti identificar la presència universal del topònim Manresa a través de l'obra de la Companyia de Jesús.

Una altra línia d'actuació és l'«Objectiu Ignasi Manresa», que consistiria a promocionar una oferta d'entrada gratuïta per a activitats culturals i turístiques de la ciutat, adreçada a tothom qui tingui Ignasi com a nom de pila (en qualsevol llengua), o Manresa com a cognom.

En aquesta mateixa línia, en el marc de la commemoració, es poden convidar també personalitats notables de Catalunya, amb projecció social i mediàtica, que tinguin el nom d'Ignasi o el cognom Manresa.

També es pot organitzar una trobada de persones amb el cognom Manresa i unir-les per mitjà d'una xarxa social.

De fet ja es realitza a la ciutat, dins el marc de les Festes de Sant Ignasi del Barri Antic, la tradicional Ignasiada, una trobada d'Ignasis i Ignàsies que viuen a Manresa (i que celebren el seu sant).

A la cita, convocada a l'Oficina de Turisme de la plaça Major per l'Ajuntament de Manresa, hi acudeixen Ignasis i Ignàsies i cadascun rep diferents obsequis.