L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va tibar ahir de manual en la primera presentació que feia de les ordenances fiscals, en la seva doble funció de regidor d'Hisenda, i va destacar el caràcter «moderat» de la proposta que es portarà a l'aprovació del ple municipal dijous que ve.

El govern de coalició de Junts per Manresa i ERC va fer pública una mitjana ponderada d'increment de l'1,2% en els impostos i taxes del 2020.

Darrere del percentatge el que hi ha és un increment previst de la recaptació de 579.125 euros més que els 47.197.000 euros del pressupost del 2019. Sumada una cosa i l'altra surt 47.758.125 euros per a l'any que ve en tributs que pagaran els ciutadans i les empreses.

La part del lleó de l'increment tornarà a arribar fins a la butxaca de les famílies mitjançant l'Impost de Béns Immobles (IBI), que puja l'1,7% i permetrà una recaptació de 442.340 euros més que els 26.231.000 euros d'enguany.

El segueix, a molta distància, l'augment de la recaptació prevista amb l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), que es calcula que afegirà 40.300 euros als 3.100.000 euros del pressupost del 2019, l'1,3% més.

Un increment similar, de 40.290 euros, és el que es comptabilitza per a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), en aquest cas un 1,7% més que els 2.370.000 euros d'enguany.

Per guals es preveu recaptar 20.930 euros més que els 1.610.000 euros d'enguany, un augment de l'1,3%.

No s'incrementen ni la taxa d'escombraries ni l'impost de vehicles ni l'impost de construccions i obres, tributs que aporten a les arques municipals, respectivament, 6.020.000 euros, 4.370.000 euros i 1.145.000 euros.

Pel que fa a la resta de taxes que no siguin guals i escombraries s'aplica un increment general de tarifes de l'1,5%, que es preveu que permetrà ingressar 35.265 euros més que els 2.351.000 euros d'enguany.

Queden pendents les taxes d'aigua i de manteniment del clavegueram, que es faran públiques abans d'acabar l'any.

Què es farà amb l'increment?

La pujada de tributs, segons van explicar Junyent i Marc Aloy, tinent d'alcalde de Presidència i portaveu del govern, servirà per adaptar la hisenda municipal a l'increment de l'IPC , millorar serveis municipals que es van veure afectats per la crisi (jardineria, neteja d'equipaments), reforçar les polítiques socials i pagar els augments de sous de funcionaris i personal laboral que es marquin.

Diners pels 75.000 habitants

L'any que ve Manresa tornarà a rebre diners de l'Estat com a ciutat gran per tenir més de 75.000 habitants (després de 4 anys sense), però no se sap quants. Abans eren 880.000 euros a l'any.