? La querella del fiscal fa notar que, malgrat els requeriments fets a l'empresa, «PYMSA continua desenvolupant la seva activitat sense haver-se adaptat a les normatives ambientals actuals, sabent o acceptant que els sorolls, olors i emissions originats en les seves instal·lacions podien alterar l'activitat diària dels veïns dels habitatges veïns amb el consegüent risc per a la seva salut física».