Des d'aquest dilluns al migdia, ja es pot consultar si t'ha tocat formar part d'una mesa electoral a Manresa en les eleccions generals del proper 10 de novembre. L'Ajuntament ha sortejat la composició de les meses en un ple extraordinari. Ara, el consistori disposa de tres dies per enviar les corresponents notificacions als "afortunats".

Tot i que els membres de les meses seran avisats en els propers dies, ja es pot comprovar d'una forma molt senzilla. Per saber-ho, només cal fer clic aquí, on s'hauran d'introduir el DNI i la data de naixement per descobrir si el 10-N has d'anar a una mesa. A més, el sistema també et diu a quin centre has d'anar a votar.

738 persones repartides en 82 meses

De la mateixa forma que en les eleccions municipals i europees del 26 de maig, Manresa tindrà 82 meses (en 20 centres) entre les quals repartirà 738 persones. D'aquestes, finalment a les meses només en quedaran un terç, 246 (un president, un vocal primer i un vocal segon a cadascuna). Per a cada càrrec també s'han designat dos suplents. Tant titulars com suplents s'hauran de presentar al seu col·legi el dia de les eleccions a les 8 del matí.

El cens electoral de Manresa per a aquests comicis generals és de 52.589 votants. D'aquests, han entrat al sorteig d'aquest matí un total de 39.961 persones, que són les que complien els requisits: tenir entre 18 i 70 anys, estar empadronats a Manresa i disposar del títol de batxillerat, FP2 o superior, en el cas dels presidents, o EGB, ESO, FP1 o superior, en el cas dels vocals.

La condició de membre de la mesa electoral té caràcter obligatori. Si la persona té una excusa justificada documentalment que li priva d'acceptar el càrrec, disposarà de set dies a partir de la recepció de la notificació per presentar l'al·legació corresponent davant la Junta Electoral de Zona, situada als Jutjats de Manresa, en horari de 9 a 14 hores, o al telèfon 93 693 04 35.

Si no es presenta per exercir les funcions que té assignades, les abandona sense causa legítima o deixa de complir sense causa justificada les obligacions d'excusa o avís que imposa la Llei Orgànica del règim electoral general, incorrerà en la pena d'arrest major i multa de 180,30 a 1.803,04 euros, segons estableix l'esmentada llei orgànica.