L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) va atendre 52.000 consultes l'any passat i l'Oficina d'Atenció Econòmica (OAE), 8.000, de les quals més del 90% es fan en horari de matí i migdia. Es generen cues i esperes que l'Ajuntament de Manresa creu que es poden reduir racionalitzant el servei. I així ho ha fet eliminant l'atenció de 3 a 6 de la tarda de dimarts i dijous per reforçar els matins i introduint per primer cop la cita prèvia.

El primer tinent d'alcalde i regidor de Presidència, Marc Aloy, va explicar que a partir de dilluns es podrà demanar cita prèvia per als tràmits d'empadronament, canvis de domicili i servei d'acollida (en el cas de l'OAC); i per a les informacions prèvies per a l'obertura d'activitats (OAE).

La cita prèvia es podrà demanar per Internet, a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Manresa (www.manresa.cat) o l'app Viu Manresa; de forma presencial a la mateixa OAC o OAE; o bé per telèfon, mitjançant el 010. Independentment del canal, s'obtindrà un codi d'identificació de la cita i es reservarà immediatament el temps corresponent.

L'objectiu és anar incorporant la resta de tràmits al sistema, de manera progressiva, per tal que a l'entorn de la segona meitat del 2020, aproximadament, ja es pugui demanar cita prèvia per a tots els tràmits disponibles.

A l'oficina de l'OAC hi haurà un monitor que mostrarà el taulell on s'han d'adreçar les persones que arribin amb cita prèvia.

Taulell exprés

Hi haurà un taulell exprés per tal de realitzar específicament tràmits de curta durada, principalment volants d'empadronament, que es poden resoldre en pocs minuts.

S'ha de tenir en compte que els tràmits vinculats a població/empadronament són, amb molta diferència, els més sol·licitats, a l'entorn del 70%. L'Ajuntament calcula que, amb el personal disponible actualment, d'entrada es podran atendre 17.000 cites prèvies a l'any, prop d'un terç del total de consultes que es realitzen.