Els ajuts escolars que proporciona l'Ajuntament de Manresa per a l'adquisició de material escolar i llibres de text cada cop tenen més sol·licitants: aquest curs quatre-cents més que el passat.

Però hi ha una altra forma de posar negre sobre blanc a aquesta dada. Els 2.958 alumnes que han demanat ajut són el 25% del total d'escolars matriculats de P3 a secundària.

Aquest curs hi ha 691 alumnes matriculats a P3; 2.267 a segon cicle d'educació infantil (3-6 anys); 5.245 a primària (6-12 anys) i 3.629 alumnes d'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO). En total, 11.832.

Això vol dir que un de cada quatre matriculats necessita ajut per a material escolar i llibres de text.

Aquest percentatge va en augment, ja que l'any 2016 era el 18% (vegeu Regió7 del 15 de setembre del 2016).

Un cop d'ull a l'evolució quantitativa dels ajuts escolars per a la normalització educativa mostra que van ser 2.550 alumnes sol·licitants el curs 2017-2018; 2.559 alumnes el curs 2018-2019, i 2.958 alumnes el curs actualment en vigor, el 2019-2020.

Segons ha informat el regidor d'Ensenyament de l'Ajuntament de Manresa, Antoni Massegú, es tracta d'un número que pot variar amb la revisió de les assignacions però les fluctuacions que es puguin produir no seran significatives.

Una explicació al fort augment de la demanda d'ajut escolar, que s'ha incrementat en 399 sol·licituds, el 15,5% en un sol curs, és el fet que cal tenir en compte que el llindar d'atorgament s'ha modificat motivat per l'increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI), i potser això també ha influït en l'augment d'ajuts atorgats, ja que hi ha més famílies per sota del salari mínim que compleixen els requisits per poder optar a rebre aquesta ajuda.

Així, el curs passat el barem en una unitat familiar de dues persones era de 14.732 euros, ara és de 18.018; per a tres persones s'ha passat de 18.132 a 22.176, per a quatre persones de 21.532 a 26.334, per a cinc membres de 24.932 a 30.492, per a sis de 28.332 a 34.650 i per més de 31.732 a 38.808.

110.000 euros

Aquest curs 2019-20 s'atorgaran un total de 2.958 ajuts en concepte de suport a l'escolarització obligatòria per a l'adquisició de llibres i material escolar, fet que suposa una dotació pressupostària de 110.000 euros.

Com a novetat de la regidoria, aquest curs s'han obert dues línies de subvenció de pública concur-rència.

Una per a projectes i activitats de suport a l'educació especial a l'ensenyament obligatori. I l'altra, a projectes i activitats de promoció de les arts escèniques i musicals a secundària.