La demanda als autobusos interurbans de la Generalitat ha augmentat un 37,5% en deu anys, segons les Xifres del Transport Públic a Catalunya, el document estadístic que elabora anualment el departament de Territori i Sostenibilitat i que recull les principals dades de demanda i oferta de tots els operadors de transport públic de Catalunya.

De tots els modes de transport, els autobusos interurbans de la Generalitat són els que més creixen gràcies, en part, a la implantació dels serveis de Bus Exprés, els busos d'altes prestacions que s'estan posant en servei a tot Catalunya des de l'any 2012.

Així, si l'any 2009 la demanda era de 48,9 milions de viatges, al 2018 va ser de 67,3 milions

Una alternativa al vehicle privat

Per demarcacions, la que ha experimentat un creixement més important aquests últims deu anys ha estat Lleida, que ha passat d'1,1 milions de viatges el 2009 a 2,5 milions el 2018, el que suposa un increment del 127,2%. Barcelona ha passat de 30,3 a 43,4 milions de viatges (43,23% d'increment); Tarragona, de 7,5 a 10,6 milions (41,33% d'increment) i Girona, de 9,8 a 10,5 milions de viatges (7,14% d'increment), consolidant-se com una alternativa real al transport privat.

Els serveis de transport interurbà per carretera també són el mode de transport que més ha augmentat a tot Catalunya l'any 2018, amb un increment del 7%. Concretament, s'ha passat de 62,8 milions de viatges el 2017 a 67,3 milions el 2018. Per demarcacions, a Barcelona l'increment ha estat del 8,28%; a Girona, de l'2,2%; a Lleida, del 17,6%, i a Tarragona, del 4,3%.

La implantació dels busos exprés és un dels factors que explica aquests increments. Però no l'únic, també s'han introduït altres millores als serveis de bus interurbà com ara l'optimització i reforç de les connexions a les universitats i els diferents hospitals comarcals distribuïts per tot el territori, la creació de serveis suburbans i comarcals, o la intermodalitat entre els serveis ferroviari i el bus, incloses al Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2020.

L'any 2018, es van deixar d'emetre 56.448 tones de CO2 gràcies a l'ús del transport públic per carretera de la Generalitat, l'equivalent al diòxid de carboni que emeten 56.000 cotxes.