La Generalitat va anunciar ahir que al llarg de l'any que ve obrirà un dels nous punts del Serveis d'Intervenció Especialitzada (SIE) a Manresa. Actualment, n'hi ha vuit de repartits per tot Catalunya i la previsió és obrir-ne quatre més durant l'any que ve. A la Catalunya Central ja n'hi ha un a Igualada.

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies és el responsable d'aquest servei i tot i la previsió d'obrir-ne un de cara a l'any que ve a Manresa, encara s'ha de concretar a quin lloc s'ubicarà.

Què és el SIE

El SIE és un servei gratuït que ofereix atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que han patit o pateixen situació de violència masclista, i als seus fills i filles.

En aquest sentit, l'equipament té com a objectius principals oferir informació de qualitat sobre els recursos de la xarxa pública i associativa; proporcionar una atenció social i terapèutica especialitzada i continuada; adequar el model d'intervenció social, legal i terapèutic al procés de les dones que han patit o pateixen violència masclista; potenciar programes específics i integrals de prevenció, assistència i reparació; i treballar coordinadament amb els serveis externs, atenent el procés específic de cadascuna de les dones. Per fer-ho, el SIE té un equip professional multidisciplinari integrat per persones titulades en psicologia, treball social, educació social i dret.

L'accés a aquest servei es fa principalment a través de la xarxa d'atenció i recuperació integral per a dones en situació de violència, els serveis de salut d'atenció primària, els serveis socials d'atenció primària i les associacions de dones o bé per iniciativa de les mateixes dones.

D'altra banda, el Govern va anunciar la creació immediata de 50 noves places als serveis residencials a tot Catalunya per atendre dones que han patit o pateixen violència masclista i els seus fills i filles. No ha concretat on seran.