El grup municipal socialista ha sol·licitat i el govern ha acceptat tornar als ciutadans els recàrrecs cobrats de més que van ser detectats en un informe realitzat pel servei d'intervenció de l'Ajuntament de Manresa.

Aquesta pràctica ja no es realitza, però, segons el portaveu del PSC, Felip González, els afectats de fins a 4 anys enrere tenen dret al retorn dels diners pagats de més. Un cop detectada l'anomalia, l'ajuntament retornarà els diners a qui ho demanava. El PSC ha demanat que el retorn fos d'ofici i l'alcalde i regidor d'hisenda, Valentí Junyent, ha afirmat que així seria.

González ha explicat que l'Ajuntament, quan el ciutadà no compleix, és implacable en la imposició de recàrrecs. I així s'ha de fer per garantir que l'administració disposa dels recursos necessari per poder finançar tots els serveis que es donen. Tanmateix, l'informe de la intervenció ha detectat uns cobraments indeguts a la ciutadania que, fins ara, no s'havien posat de manifest. Uns imports cobrats indegudament que "suposem que el regidor d'Hisenda ara en té coneixement i dels que curiosament no en vam fer cap comentari en comissió informativa".

González ha afegit que "quan parlem de cobraments indeguts estem parlant de paraules majors que mereixen una actuació directa de l'equip de govern. No de la intervenció que ja ha fet la seva feina, sinó de l'equip de govern".

El secretari del PSC ha afirmat que quan un ciutadà no paga un impost o una taxa que li correspon pagar, la administració "com hem vist li posa recàrrecs i té dret a reclamar aquests ingressos fins a quatre anys enrere . No més anys. Però sí quatre anys enrere. I el que li demano al regidor d'Hisenda (i encara alcalde de la ciutat) és que doni les instruccions necessàries perquè l'Ajuntament tracti el ciutadà com nosaltres mateixos exigim ser tractats. Primer, no cobrant més del compte. Sembla que això ja s'està fent des del 2019. I segon, si hem cobrat més del compte, que sembla que això està prou acreditat, donar la instrucció que sigui necessària per tornar d'ofici aquests diners a tothom a qui els haguem cobrat de més", ha afegit Felip Gonzalez.

L'alcalde i regidor d'Hisenda ha assegurat que el govern municipal donarà instruccions i es comprometen a tornar els diners d'ofici.