L’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa guanyarà una nova entrada des de l’exterior que donarà directament a l’àrea quirúrgica, que és a la planta -3. El nou accés és al carrer Sant Joan de Déu, i és a prop de la d’urgències. S’ha pensat per aquelles persones que s’han de sotmetre a una intervenció quirúrgica ambulatòria. Entrarà en funcionament aquest dilluns 25 de novembre.

Segons la Fundació Althaia l’entrada generarà un nou circuit de pacients que contribuirà a agilitzar i fer més eficients els processos de cirurgia major i menor ambulatòria. Fins ara, aquelles persones que s’havien de sotmetre a una intervenció d’aquest tipus s’havien de dirigir al servei d'Admissions de la planta 0, on se’ls lliurava la documentació corresponent i des d’on se’ls dirigia a la planta -3.

A partir d’ara, aquest circuit se simplifica ja que els pacients entraran directament des del carrer a la planta -3 pel nou accés i faran tots els tràmits en aquesta mateixa ubicació. Serà també des d’aquest punt on s’oferirà tota la informació necessària de cada procés quirúrgic.

L’obertura del nou accés també suposarà una millora per als familiars i acompanyants dels pacients, segons Althaia, ja que podran entrar i sortir a l’exterior amb més facilitat.

Cirurgia ambulatòria

La Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) inclou tots els processos quirúrgics, diagnòstics o terapèutics realitzats amb anestèsia general, local, regional o sedació, després dels quals la persona requereix cures postoperatòries poc intensives i de curta durada, sense necessitat d'ingrés hospitalari.

Acostumen a ser processos de baixa complexitat i risc, amb tècniques poc agressives, fet que permet que el pacient retorni al seu domicili el mateix dia de la intervenció. L’estada és inferior a 12 hores. Aquesta modalitat distorsiona molt poc la vida i l'entorn del pacient i millora la relació entre aquest i l'equip assistencial.

La Fundació Althaia va iniciar la Cirurgia Major Ambulatòria l’any 2004 al Centre Hospitalari i al gener del 2015 es va traslladar a la planta -3 del nou hospital de Sant Joan de Déu.

La cirurgia menor ambulatòria és la modalitat que inclou els processos que requereixen una intervenció quirúrgica realitzada amb anestèsia local sense cap tipus d'estada hospitalària ni recuperació postoperatòria. Acostumen a ser procediments de lesions de la pell i del teixit subcutani.

La unitat de Cirurgia Major i Menor Ambulatòria consta de sis quiròfans, sala de cures, sala d’espera per a la família i acompanyants i 30 boxes de readaptació, que és el lloc on s’ofereixen cures fins que el pacient es recupera per poder marxar pel seu propi peu, acompanyat d’un adult, al seu domicili.

L’any 2018, des d’aquesta unitat, van fer prop de 13.900 intervencions, un 10% més que l’any 2015.