En la sessió plenària del mes de novembre es va aprovar l’autorització de la modalitat de despesa plurianual per afrontar el conjunt de fases d’obres previstes a l’Antic Col·legi de Sant Ignasi.

A l’Antic Col·legi de Sant Ignasi s’hi estan duent a terme obres per millorar-ne la seva funcionalitat, la seva relació amb la ciutat i les seves condicions constructives i estructurals.

Al pressupost municipal d’enguany hi ha prevista una partida, amb una consignació de 602.000 euros, per afrontar algunes de les fases dels treballs. L’Ajuntament va rebre una subvenció Feder que permet afrontar part de les obres i obliga a l’acompliment d’uns terminis més ajustats dels inicialment previstos. Això fa necessari establir una plurianualitat per aportar els diners entre el 2019 i el 2020 i, també, un increment de l’import de la partida.

El nou import a consignar és de 1,7 milions d’euros, dels quals 602.000 per al 2019 i 1,1 milions per al 2020.