Creu Roja Manresa ha desenvolupat des de setembre accions per aconseguir una tornada a l’escola el més normalitzada possible per als infants i adolescents de la ciutat.

Per un cantó, ha proporcionat ajuts escolars a prop de 40 infants i adolescents. Aquests programa contempla

ajudes que es destinen a la compra de llibres de forma prioritària, però també altres conceptes com matrícules, quotes d’AMPA, i de material escolar, una depesa que, en molts casos, no poden assumir les famílies en situació de dificultat.

Segons el 4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya, “L’impacte de la crisi en la infància i l’entorn escolar”, el 77,7% de les persones en situació vulnerable ateses per l’entitat no poden fer front a totes les despeses de l’escolarització dels seus fills i filles (llibres i material escolar, quota de l’AMPA, vestuari, transport escolar, etc). Els nens i nenes que gaudeixen d’aquestes ajudes, pertanyen a famílies amb greus dificultats econòmiques degut al baix nivell d’ingressos o bé a la inexistència dels mateixos.

Cal destacar que, a més d’aquest programa local, la Creu Roja ha tornat a realitzar la tornada a l’escola solidària de Carrefour que és una campanya que fa 11 anys que es desenvolupa i que enguany ha permès cobrir el 100% de les demandes.

380 infants de 13 escoles diferents han rebut, a través de les seves escoles o de Creu Roja a Manresa, lots de material escolar adaptats a les seves edats i, sempre que és possible, a les demandes específiques de les escoles.

Tot això, té l’objectiu de garantir una tornada a l’escola en situació d’igualtat d’oportunitats i que els infants que provenen de famílies amb baixos recursos no hagin de patir les conseqüències a nivell escolar.

A més, des del projecte de Petita Infància, que atén a les famílies d’infants i nadons de 0 a 3 anys es fa crida a tota la població a portar cotxets de nadó i bressols per poder atendre les demandes que té l’entitat pel què fa a material de petita infància.

El projecte de Petita infància és un projecte en el què es recull estris de cura d’infants de 0 a 3 anys per després donar-los a famílies amb nadons d’aquestes edats en situació de vulnerabilitat.