Entre els diversos actes acadèmics impulsats pels comissaris de la celebració, el 28 de novembre del 2017 en va tenir lloc un que va servir per constatar que la divisió territorial del país encara era un tema pendent.