El portaveu del grup municipal del PSC, Felip González, va dir sobre els informes de control financer, control intern i l'auditoria del registre comptable que «moltes de les deficiències detectades» no es podien resoldre d'un dia per l'altre.

I va demanar «un posicionament més valent per part de l'equip de govern: principalment, dotant de més recursos a la seva administració per tal que pugui fer millor la seva feina».

Sobre les hores extraordinàries va explicar que la intervenció va detectar que primer es feien hores extres i després es demanava poder-les fer i, en alguns casos, no estaven convenientment justificades .

En el tema de contractes menors, segons el PSC no s'ha «millorat gaire en la resolució d'incidències» respecte de l'informe de l'any passat quan es detectaven incidències en un 17% dels casos analitzats i, en l'informe d'aquest any, la intervenció avisa que hi ha un «nombre elevat d'expedients amb deficiències».

Segons un mostreig en el primer quadrimestre de 60 expedients de 479, el 61,7% dels contractes té alguna incidència. El tant per cent baixa en el segon quadrimestre fins el 26,7% i en el tercer quadrimestre és un 28,3%.

González admet que no són incidències greus, però considera que «sí que s'haurien d'evitar al màxim, perquè la contractació menor es la més directa de les contractacions públiques i, per tant, és també la més susceptible de caure en la arbitrarietat».

Pel que fa al capítol de les subvencions, diu que els punts més significatius són els que tenen a veure amb el fet que s'hauria d'actualitzar d'una vegada el règim de concessió de subvencions, perquè l'ordenança municipal vigent és del 2004 «i hauríem de apostar d'una vegada per totes per la concessió de totes les subvencions municipals en règim de concurrència competitiva, allunyant-nos de les subvencions nominatives, que, d'altra banda, en l'informe es detalla que no totes les entitats les justifiquen de manera adient», segons González.

El portaveu socialista va afegir que «tot plegat ja ens ho van alertar el 2017, i tampoc hem pogut resoldre-ho en un any. Segons el PSC, el que sí que hauríem de fer, com a mínim, és exigir més a les entitats més subvencionades per imports més importants, que facin millors justificacions del que s'ha fet amb el diner públic amb l'objectiu d'evitar arbitrarietats».

Oportunitat de millora

El regidor de Presidència i portaveu del govern, Marc Aloy, va emmarcar els informes d'intervenció en un context en què «no es tracta que fem les coses malament perquè volem sinó perquè les normatives, els procediments i les maneres de fer canvien i, per tant, ens hi hem d'anar adaptant. Allò que fa uns anys era correcte fer-ho amb un procediment determinat després de modificacions normatives els serveis s'han d'anar adaptant per fer les coses d'una altra manera».

Aloy va explicar que «en la contractació menor i altres despeses menors que l'any passat va generar un cert rebombori, l'informe de control intern arriba a la conclusió que en la seva generalitat els contractes menors s'adeqüen a la normativa reguladora i només cal destacar unes petites correccions, un error en una data de recepció del material o servei i la data de resolució que en alguns casos ha estat posterior a la data de realització del servei o lliurament del material».

Així que «en definitiva són cor-rectes i no s'han superat els llindars de contractació menor».

Pel que fa a les subvencions va recordar que històricament pràcticament totes les subvencions de l'Ajuntament eren nominatives i s'estan passant a pública concurrència intentant perjudicar el mínim entitats que «no tenen infraestructura per poder presentar els projectes de la manera que hauria de ser més adequada» i cal fer un sobreesforç per entendre les entitats i no deixar-les sense el finançament que necessiten.