El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i l'alcalde Valentí Junyent han signat el conveni que permetrà la construcció de la prolongació de l'avinguda dels Països Catalans.

El nou vial, que tindrà una longitud de 700 metres unirà la plaça Prat de la Riba amb el carrer Viladordis i actuarà de ronda de circumval·lació de la zona est de la ciutat. Tindrà un cost de prop de 4,5 milions d'euros, dels quals la Generalitat n'assumirà 2,7 milions, i l'Ajuntament i Aigües de Manresa els prop de 1,8 milions restants. Serà l'operació urbanística de més envergadura econòmica dels últims anys a Manresa i la que tindrà un impacte més important per a la millora de la mobilitat.

La signatura representa un pas endavant transcendental per fer realitat un nou vial que es conformarà com una nova ronda de circumval·lació per la ciutat, que donarà continuïtat a l'avinguda de les Bases de Manresa i significarà una transformació cabdal en la mobilitat del conjunt de la ciutat.

Junyent i Calvet expliquen el finançament de la prolongació de l'avinguda dels Països Catalans

El conveni estableix el repartiment de despeses entre les dues administracions. Així doncs, el nou vial, que té un cost total de de 4.488.627,13 milions d'euros, tindrà una aportació per part de la Generalitat de Catalunya de 2.700.000 euros d'euros (60,15% del projecte) i una aportació per part de l'Ajuntament dels 1.788.627,13 euros restants (39,85% del cost del projecte). El 50% de l'aportació municipal la fa Aigües de Manresa, pel concepte del nou col·lector de recollida d'aigües de tot el sector.

L'obra serà licitada per l'empresa pública de la Generalitat Infraestructures.cat i es preveu que es pugui iniciar la tardor vinent, un cop finalitzat tot el procés de concurs. La dura da de l'obra serà d'entre 15 i 18 mesos.

Avinguda-ronda

A més de resoldre la connexió amb els seus dos extrems, el projecte defineix també la connexió amb els carrers Germà Isidre, Fra Jacint Coma i Galí, Granollers, Rosa Sensat, Concepció Piniella (ara en cul de sac) i Sant Joan d'en Coll. Cal destacar que el projecte també inclou l'execució de les dues voreres del carrer Viladordis entre els carrers Tossalet del Coro i Montcau i la nova avinguda, ara inexistents.

Les interseccions amb el carrer Viladordis i el carrer Fra Jacint Coma i Galí es resoldran amb dues grans rotondes. La primera tindrà un diàmetre exterior de 52 metres, mentre que la segona tindrà un diàmetre exterior de 46 metres.

Entre el carrer Viladordis i el carrer Fra Jacint Coma i Galí hi ha 240 metres amb un pendent del 8% que permetrà salvar el desnivell existent, que discorrerà en paral·lel al carrer Germà Isidre. El petit talús entre la nova avinguda i aquest carrer es conformarà amb un parterre enjardinat i arbrat.

El tram entre la rotonda del carrer Fra Jacint Coma i Galí i la plaça Prat de la Riba té una pendent inicial del 0,3% i 336 metres de longitud i una de final del 5% i 120 metres de longitud. En aquest tram s'han definit les connexions amb els carrers Rosa Sensat, Granollers, Concepció Piniella i Sant Joan del Coll.

Incompleta

El planejament urbanístic preveu que, a llarg termini, l'avinguda que ara s'urbanitza tingui unes característiques similars als de l'avinguda Universitària: amb dues calçades separades per una mitjana arbrada, una vorera arbrada en un costat (sud)i un passeig lateral ampli amb espai per a vianants, bicicletes i espais de descans a l'altre costat (nord).

D'aquest conjunt d'elements, el projecte que es preveu executar ara correspon a la primera fase i inclou la calçada i la vorera arbrada del costat sud (situada a l'esquerra, en el sentit de carretera de Viladordis a Prat de la Riba), i la mitjana arbrada.

Ara hi haurà dos carrils de circulació, un en cada sentit, i quan l'avinguda estigui del tot completada, hi haurà dos carrils per a cada sentit, separats per la mitjana central.

La segona fase es construirà quan es desenvolupin els àmbits de creixement d'aquests sectors.

Arbrada

Pel que fa a la secció del projecte que ara començarà a executar-se, el nou vial tindrà una secció que, majoritàriament constarà d'una vorera de 3,5 metres d'amplada, que inclourà una franja enjardinada i arbrada, i també una zona d'aparcament de 2,3 metres d'amplada i una calçada amb dos carrils de 3,2 metres d'amplada cadascun. Per la banda nord tindrà una franja de 1,6 metres corresponent a la futura mitjana arbrada.

Aquesta secció tindrà alguns punts singulars, com la zona propera a la rotonda del carrer Viladordis, on la vorera tindrà una amplada entres 7 i 17 metres i el tram paral·lel al carrer Germà Isidre, que compte amb un gran parterre enjardinat.

Pel que fa als materials, la nova avinguda tindrà unes característiques similars a les d'altres avingudes de la ciutat, com la Universitària. Així doncs, les vorades seran de granit i les voreres de panots de nou pastilles.

A petició d'Aigües de Manresa, el nou vial incorporarà un col·lector de 2 metres de diàmetre que permetrà absorbir totes les aigües d'escorrentia del sector dels Trullols i de la pròpia avinguda i que serà clau per resoldre els problemes d'inundabilitat que pateix el carrer Font dels Capellans i Concepció Piniella els dies que hi ha fortes pluges.

Pel que fa a l'enllumenat de l'avinguda, serà amb tecnologia LED.

Enjardinament

La nova avinguda comptarà amb diverses espècies d'arbres. Així doncs les voreres de la nova avinguda tindran Platanus x acerifolia (Plàtans), les voreres del carrer Viladordis Pyrus Calleryana «Chanticleer» (Pereres de flor).

Al parterre entre l'avinguda i el carrer Germà Isidre s'hi plantaran Quercus Ilex (alzines) i a les rotondes s'hi ha previst arbres de port exemplar: Paulownia tomentosa (3 unitats a la rotonda del carrer Viladordis) i Fraxinus angustifolia Raywood Freixes de fulla petita (3 unitats a la rotonda del carrer Fra Jacint Coma i Galí).

Les rotondes també comptaran amb espècies arbustives i escorça.

Una infraestructura cabdal

Aquesta nova avinguda, que uneix la plaça Prat de la Riba amb el carrer Viladordis, esdevindrà una nova ronda de circumval·lació de la ciutat pel seu sector est i perllongarà la que actualment conforma l'avinguda de les Bases de Manresa, de manera que farà el paper de connector entre barris de la ciutat. Permetrà la distribució dels vehicles que entren a la ciutat per la carretera de Vic o pel carrer Viladordis cap als barris de la Font dels Capellans i la Sagrada Família, sense necessitat de penetrar cap a l'interior de la ciutat. Així mateix, establirà una connexió directa entre la zona de les Bases i la Parada i els barris esmentats.

Es tracta de l'operació urbanística de més envergadura econòmica de les que s'han fet a Manresa els darrers anys, d'una infraestructura cabdal per a la millora de la mobilitat i que s'espera que sigui clau per reduir el flux de trànsit tant de la carretera de Vic com del carrer Sant Cristòfol i una millora notable pel conjunt de la ciutat.