Amb motiu del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida que se celebra el dia 1 de desembre a tot el món, una quinzena d’Àngels de nit intervindran, aquest cap de setmana de les 11.30 de la nit del dissabte fins a les 2.30 de la matinada del diumenge, a diferents espais d’oci nocturn de Manresa per tal d’informar i fomentar conductes saludables entre el jovent que surt de festa.

Des de l’Ajuntament s’agraeix la bona predisposició dels bars i locals d’oci nocturn per la bona acceptació del projecte.

El projecte Àngels de nit

Els Àngels de nit són estudiants del cicle formatiu de grau superior d’animació sociocultural i integració social de l’IES Guillem Catà que duen a terme tasques informatives entre el jovent que surt de nit en algunes dates assenyalades, com revetlles, festes majors, etc.

El projecte dels Àngels de nit, que es va recuperar l’any 2014, va néixer amb la consigna conscienciar els usuaris d’espais nocturns sobre temes com les malalties de transmissió sexual i els embarassos no desitjats en el marc el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida.

Actualment, però, l’objectiu és que les seves intervencions siguin més globals, i a més dels temes esmentats, també incideixen en el consum abusiu d’alcohol i drogues i aspectes de sexisme.

Formació

El dijous passat una trentena de joves estudiants d’ASCT i Integració social van finalitzar la formació de 25 hores per tal de formar-se com a àngels de nit i poder intervenir en el marc de l’oci nocturn. Aquesta formació va consistir en el coneixement d’algunes drogues, formació en afectivitat i LGTBI, sexisme i festa, així com també se’ls va fer una sessió d’estratègies d’intervenció en el marc de les festes nocturnes i els espais.

Es tracta d’un projecte compartit i coordinat entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa, en el marc de l’Oficina Jove del Bages.

Els principals objectius del projecte són:

  • Millorar la informació sobre malalties de transmissió sexual i embarassos no desitjats entre els usuaris dels espais d’oci nocturn.
  • Millorar la informació sobre els consums responsables entre els usuaris dels espais d’oci nocturn.
  • Informar, assessorar i acompanyar situacions de sexisme en els espais d’oci nocturn.

Per saber més sobre la SIDA

L’1 de desembre és el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, per recordar i donar a conèixer al món l’epidèmia global de la sida causada per la extensió de la infecció pel VIH. Amb aquesta data es vol conscienciar sobre la importància de no baixar la guàrdia.

El VIH (virus d'immunodeficiència humana) és el virus que causa la SIDA. És un retrovirus que destrueix determinades cèl·lules del sistema immunitari, les cèl·lules T o CD4 (la defensa del cos contra les malalties). La pèrdua de cèl·lules CD4 dificulta la lluita del cos contra les infeccions i certes classes de càncer, fent més fàcil emmalaltir de gravetat i fins i tot morir a causa d'infeccions que el cos normalment podria combatre.

El VIH és el causant de la SIDA. SIDA són les sigles per síndrome d'immunodeficiència adquirida. VIH i SIDA no són el mateix. La gent amb VIH no sempre té SIDA. La SIDA és la malaltia causada pel dany que el VIH provoca en el sistema immunitari. Es considera que una persona té SIDA quan té un recompte extremadament baix de cèl·lules CD4. La SIDA és la fase més greu de la infecció per VIH.

Per evitar el contagi, cal:

  • Utilitzar preservatiu en totes les relacions sexuals per evitar la transmissió del VIH o d'altres malalties de transmissió sexual.
  • No compartir cap tipus de xeringa o agulla i extremar la precaució si existeixen ferides, hemorràgies o qualsevol tall que pugui sagnar.
  • Les dones infectades amb VIH que desitgin quedar-se embarassades, han de considerar el risc de l'embaràs i començar el tractament antiretroviral si no l'estaven prenent.
  • Profilaxi post exposició (PPE) fa referència a la presa de antiretrovirals immediatament després d'haver-se exposat al VIH per evitar una infecció.