Altres anys, les parades d'artesans al Guimerà arribaven fins a la Muralla. Però aquest cop, només n'hi havia des de Crist Rei fins a la confluència amb els carrers Sant Joan Baptista de La Salle i Casanova. El motiu és que l'amplada mínima entre vorera i vorera perquè hi passi el bus havia de ser de 6,5 metres. En aquest darrer tram, fins a la Muralla, la distància entre voreres és de 6,30 m. Com que les carpes de les parades ocupen uns 3 m de calçada (1,5 m per banda), no s'hi van poder col·locar parades. Pel que fa als altres trams, entre Sant Joan Baptista de La Salle i Puigterrà de Baix l'amplada de la calçada és de 7,80 m, i fins a Crist Rei de 8 metres.