Alertat per Regió7 de la gran inclinació (20 graus) que estan assolint els plàtans del primer tram del passeig Pere III de Manresa, l'Ajuntament assegura que es tracta d'un fenomen natural que no suposa un risc per als vianants.

Tal com es pot apreciar a la fotografia que il·lustra aquesta informació, la posició del tronc dels exemplars més pròxims a la Muralla està descentrada, i recolzen en l'escocell cap a l'interior del Passeig.

Malgrat això, el govern municipal afirma que l'estudi de l'estat de l'arbrat de la ciutat «del qual disposem ens indica que les primeres unitats d'arbrat del passeig Pere III no presenten problemes d'estabilitat a curt termini».

Segons l'Ajuntament, «possiblement» l'esmentada inclinació és deguda a la quantitat de llum que reben i al fet que l'arbre tendeix a buscar-la, però no n'està segur. El que té previst fer el govern municipal durant els propers anys és «continuar el procés de seguiment i substitució de les unitats que l'estudi ens determina».

Així que la important inclinació dels primers exemplars d'arbrat del primer tram del Passeig no suposa en aquests moments cap mena de perill, ja que no és conseqüència de problemes d'estabilitat sinó de causes naturals de creixement. I si arribés a ser problemàtica en el futur ja s'actuaria.