? A Colòmbia hi ha unes quatre mil cinc-centes persones defensores dels drets humans que tenen un esquema de seguretat oficial individualitzat. Aquest dispositiu suposa dotar-los de cotxe blindat per als desplaçaments, acompanyament d'escortes armats, haver de portar armilla antibales i un telèfon mòbil. No obstant, aquestes mesures de seguretat, per a les organitzacions d'acompanyament com International Action Peace (IAP), la protecció als líders hauria d'anar més enllà d'aquests esquemes i de la militarització dels territoris. Consideren que les institucions, tant nacionals, regionals com locals, haurien d'implicar-se molt més del que ho fan i intenten concertar amb elles noves rutes i mesures de protecció més col·lectives que integrin i enforteixin les capacitats de protecció i autoprotecció que es generen des de les pròpies comunitats.