Les xifres de les escoles de màxima complexitat, les que concentren més alumnes estrangers, demostren el nivell de desigualtat. Segons dades del 2017, que ha facilitat la comissió que lluita contra la segregació escolar a Manresa, aquests centres educatius tenen el 22% del total de l'alumnat de la ciutat. Malgrat tenir menys d'una quarta part de tots els alumnes, en aquests centres es concentra el 46% dels estudiants estrangers, el 53% de l'alumnat nouvingut, el 54% de becats i el 59% dels alumnes que a P3 no saben ni català ni castellà. Tot i no ser dades recents, els percentatges dibuixen quina és la situació de la segregació a la capital del Bages.

En el darrer informe de la desigualtat entre centres educatius a Manresa, es constata en el procés de preinscripció del curs 2018-2019 i del 2019-2020 «un desplaçament de la població amb fills que s'han d'escolaritzar a P3 de la zona nord de Manresa a la zona sud». Hi ha centres que veuen incrementar en 5 punts el percentatge de possibles alumnes en la seva àrea de proximitat, com el Serra Hunter, Ítaca i La Font. Per contra, n'hi ha d'altres que veuen reduir en més de 5 punts els possibles alumnes de la seva àrea de proximitat, l'Ave Maria i Les Bases.

El curs 2017-2018, els redactors de l'informe van observar que en la distribució de l'alumnat que arriba a mig curs a Manresa, i en especial la dels alumnes nouvinguts, és quan s'observen més diferències entre els centres educatius.