Mai fins ara Manresa havia tingut tanta població: 77.743 habitants l'1 de gener del 2019. Això és el que diu l'actualització del padró municipal aprovada ahir pel ple municipal. Una actualització, això sí, que s'ha de trametre a l'Institut Nacional d'Estadística (INE) perquè la verifiqui, ja que són les dades validades per aquest organisme les que determinen la població oficial de la ciutat. Els 77.743 habitants que registra el padró municipal suposen un salt de 1.438 persones en relació als habitants de la ciutat l'1 de gener del 2018, 76.305 (aquesta darrera xifra és l'actualització de l'aprovada pel ple ara fa un any i que va ser de 76.347). Fins ara, la xifra que era el màxim històric de població registrada en l'actualització del padró municipal van ser els 76.751 de l'1 de gener del 2011.

Els quatre anys següents l'actualització del padró va donar dades en què cada cop la xifra poblacional era inferior a l'anterior: 76.702 el 2012, 76.245 el 2013, 75.695 el 2014 i 75.163 el 2015.

El 2015 va marcar un punt d'inflexió i els nous padrons aprovats des de llavors han estat sempre a l'alça: 75.475 el 2016, 75.572 el 2017 i els 76.347 del 2018.

Amb anterioritat al 2011, el 2009 i el 2010, la població de la ciutat va estar per sobre dels 76.000 habitants, però el gran creixement poblacional de Manresa es va produir entre els anys 2002 i 2008, quan va guanyar deu mil habitants després d'un llarg període de mantenir-se a l'entorn dels 65.000. Van ser els anys de bonança en què cada cop s'inflava més la bombolla immobiliària.

El rècord, però, arriba ara, després de quatre anys amb creixement demogràfic i uns resultats que situen la capital del Bages a prop dels 78.000 habitants i a l'expectativa de si durant la resta del 2019 la xifra ha anat creixent.