El ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat un padró municipal a 1 de gener del 2019 de 77.743 habitants, la xifra més alta assolida fins ara.

El nou padró és el resultat de les 5.764 altes i 4.326 baixes que hi ha hagut entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2018.

L'any passat, el padró aprovat va ser de 76.347 persones, el que dóna una diferència en un sol any de prop de mil quatre-centes persones.

Cal recordar que l'actualització del padró municipal d'habitants i la xifra oficial de població de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) no concorden -les de l'INE són més restrictives-, i això no passaria de ser una peculiaritat comptable si no fos que són les xifres de l'INE les que marquen les transferències de l'Estat als municipis.

Enguany es recuperarà l'aportació extra de l'Estat per tenir més de 75.000 habitants després de 4 anys sense. Cal recordar que l'any 2015, mentre que l'Ajuntament aprovava una població de 75.163 habitants, l'INE la situava en 74.655, i això va comportar la pèrdua de la categoria de ciutat gran i, amb ella, de 3,5 milions d'euros de transferències de l'Estat en un període de 4 anys.