La Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya (CPTUC) ha autoritzat al Departament de Territori i Sostenibilitat a redactar un Pla director urbanístic (PDU) per ordenar i possibilitar l'ampliació del Parc de l'Agulla, situat entre Manresa i Sant Fruitós de Bages. La redacció del Pla es durà a terme a petició d'ambdós ajuntaments.

El PDU que ara es començarà a treballar crearà el marc urbanístic i territorial adequat per ordenar i ampliar el parc de manera coherent ambientalment, ajustada a les necessitats i interconnectada amb els nuclis urbans.

Concretament:

  • Delimitarà amb detall els espais oberts.
  • Precisarà el desenvolupament urbanístic de cada municipi.
  • Identificarà els equipaments existents i reservarà el sòl necessari per als nous.
  • Incrementarà la protecció d'espais d'interès natural i de connectors, i millorarà la conservació dels recursos hídrics.
  • Farà compatible la qualitat del paisatge i del patrimoni cultural amb el seu ús públic i turístic.

El Parc va entrar en funcionament el 1977, al voltant del llac artificial que s'hi va construir per assegurar la reserva d'aigua de Manresa, amb aigua procedent de la sèquia medieval de la ciutat. Actualment s'hi poden practicar diversos esports aquàtics i està envoltant d'una gran massa arbòria amb una vintena d'espècies diferents, diversos serveis de restauració i jocs infantils.

Lleure i valors naturals

Al Parc de l'Agulla i als espais naturals i agrícoles que l'envolten conflueixen valors ambientals, ecològics, agraris i culturals que el doten d'una gran singularitat i el converteixen en un àmbit estratègic per al Pla de Bages. És, alhora, un indret de lleure ciutadà i un punt de connexió de les planes agrícoles del Poal, Viladordis i el Grau.

Cal tenir en compte, però, que des de l'entrada en funcionament del parc, el 1977, el seu entorn ha esdevingut lloc de pas de diverses infraestructures, com la C-25, la ronda de Manresa i l'ampliació de l'Eix del Llobregat, que han dificultat l'accés a peu. Per pal·liar aquesta situació i reforçar el paper territorial del parc de l'Agulla amb polítiques municipals conjuntes, el 2006 es va crear un consorci urbanístic format pels dos ajuntaments. Des de llavors, el consorci ha elaborat estudis i propostes de regulació urbanística del parc per possibilitar-ne l'ampliació.

Així, els ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages van iniciar la modificació dels seus planejaments municipals en l'àmbit del parc, però aviat es va posar de manifest que les intervencions plantejades superaven les competències d'aquest tipus d'acció. És per això que van demanar al Departament la redacció d'un Pla director urbanístic.