? Les obres a la Via de Sant Ignasi des de les piscines municipals fins a la carretera del Pont de Vilomara complementaran les que ja s'han fet entre les mateixes piscines municipals i la plaça de Sant Ignasi, que es van enllestir del tot a principi d'aquest mateix any. Juntament amb la urbanització de la vorera fins al carrer Sant Marc, es transformarà completament una de les principals entrades de la ciutat, la del Pont Vell, i es crearà un passeig des del riu fins a la carretera del Pont. Només hi sobra un element: la vella estació transformadora que hi ha al pati de les piscines municipals. El gener n'entrarà en funcionament una de nova i es podrà enderrocar. A partir de llavors, la vorera tornarà a ser dels vianants.