Correus ha informat que s'estan registrant increments de paqueteria d'aproximadament el 20 % respecte de l'any anterior. Per fer-hi front, a Manresa s'ha reforçat la plantilla del torn de matí i al torn de tarda s'han fet contractacions específiques per repartir paqueteria durant tota la campanya.

Addicionalment es van fer repartiments de paqueteria els dissabtes de desembre i el dia 24, dia festiu en el calendari laboral de Correus.

Per tant, encara que l'empresa es troba en un pic del tràfic, nega impossibilitat en el repartiment, com havia denunciat El Sindicat Independent de Professionals de Correus i Telègrafs (SiPcte) al Regió7 del 16 de desembre.