Deixar el cotxe aparcat a la zona blava o taronja d'estacionament sota control horari de Manresa costarà enguany el mateix que l'any passat.

L'increment de tarifes es determina per l'impacte de l'índex de preus al consum (IPC) calculat d'octubre a octubre. Com que era del 0,1%, a efectes pràctics, tenint en compte que la tarifa s'arrodoneix en fraccions de 5 cèntims, els preus del 2020 no es toquen i continuen a 1,75 euros l'hora la zona blava i a 1,55 euros la taronja.

Fa un any, l'Ajuntament va aplicar l'actualització de preus i el preu va pujar d'1,70 euros per hora a 1,75 (tarifa blava) i d'1,50 a 1,55 euros per hora (tarifa taronja). Per ser exactes, en tarifa taronja, el preu d'1,55 euros corresponia a 61 minuts, ja que l'arrodoniment a 5 cèntims feia que no es pogués fixar un preu exacte en el període de temps de 60 minuts.

L'octubre del 2017 van entrar en vigor tant l'augment del nombre de places de zona blava de la ciutat com el seu abaratiment. Durant el 2018 es van mantenir les tarifes, però el 2019 es va aplicar l'augment de preu de les zones d'estacionament regulat que ara es manté.

L'ampliació de places de la zona blava tenia per objecte que l'Ajuntament deixés d'haver de pagar cada any més de 300.000 euros a la concessionària, l'empresa Eysa del grup Fomento, en virtut del conveni signat que obliga la ciutat a garantir els ingressos equivalents al 55% d'ocupació de les places. Com que això suposava que l'Ajuntament hagués de posar una important quantitat de diners cada any, a banda dels que pagaven els usuaris amb els seus tiquets, es va acordar gairebé doblar el nombre de places.

L'increment va ser de 515 places, que van deixar de ser espais d'aparcament lliure. De les 668 places que hi havia a un preu d'1,88 euros l'hora es va passar a a 1.183 places, 722 de les quals van passar a tenir un preu d'1,70 euros l'hora, i 461, 1,50 euros l'hora.