? Jordi Sardans centra la seva recerca en els impactes del canvi global: canvi climàtic, contaminació, canvi d'usos del sòl i invasió d'espècies, entre altres aspectes. A banda d'això és l'impulsor de l'ecometabolòmica, una nova ciència per entendre els ecosistemes i per saber com funcionen internament els éssers vius d'un ecosistema.