L'Ajuntament de Manresa ha aprovat un augment ponderat del 2,6% de les tarifes del taxi a la ciutat sol·licitades per Radiotaxi i Taxis Manresa.

Els dies laborables de 8 del matí a 8 del vespre la baixada de bandera passa de 2,25 a 2,30 euros i el quilòmetre recorregut d'1,20 euros a 1,25. L'hora d'espera es queda a 19 euros.

Quant a la tarifa de caps de setmana, festius i laborables de 8 del vespre a 8 del matí, la baixada de bandera es manté en 2,5 euros i el quilòmetre recorregut es pagarà a 1,35 euros, mentre que l'hora d'espera es manté igual que la dels dies laborables en 19 euros, segons el dictamen aprovat.

Pel que fa al servei telefònic es cobrarà a 1,70 euros, les maletes a 1,15 euros i els animals domèstics a 1,15 euros. Els gossos pigall, cotxets de nadó i les cadires de rodes són gratuïts.