L'estudi encarregat per l'Ajuntament de Manresa que ha detectat la presència de 8 de les 16 espècies d'amfibis presents a Catalunya (vegeu el diari d'ahir) també apunta a la salinització del riu com un factor a tenir en compte per explicar-ne la poca presència a la llera del Cardener.

Segons l'estudi «Seguiment de les poblacions del tòtil i altres amfibis de Manresa», realitzat per Ferran Fitó Gasol, les zones amb menys abundància d'amfibis de les que s'han estudiat són el regadiu del Poal i Viladordis, i la llera del Cardener.

«Al Cardener, el dèficit d'aquests animals es podria explicar per la presència de depredadors com els peixos i el cranc americà, i la salinització del riu. En els regadius, possiblement per la utilització d'herbicides i pesticides», assegura.

Cal destacar, com a curiositat, l'existència d'una població interessant de tòtils a l'entorn de les vies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGG) i la presència de reinetes al solar de la Fàbrica Nova.

Per contra, les zones amb més presència d'amfibis són el torrent de Sant Pau, la bassa naturalitzada de recollida d'aigües pluvials del parc ambiental, basses agrícoles a l'entorn del torrent de l'Oller, el torrent de l'Infern, basses al voltant de la ronda de Manresa, parc del Secà o vora el Collbaix, horts de l'entorn de la carretera de Viladordis fins a la Sagrada Família, torrent de Sant Pau entre la Balconada i el barri de Sant Pau, i al torrent i zona d'horts entre la Balconada i la Cova.

Aquest estudi, se suma a d'altres d'encarregats per la regidoria d'Entorn Natural, com el del Centre d'Estudis dels rius mediterranis sobre l'estat del Cardener, i altres d'existents sobre la flora del municipi, que han de permetre identificar els punts de màxim interès en la conservació de la biodiversitat a la ciutat.