• La protecció, restauració i potenciació de la qualitat ecològica dels punts d'aigua (millora de l'hàbitat terrestre, millores per a facilitar l'entrada i sortida de la fauna als punts d'aigua, naturalització de basses, retirada de fauna i flora invasora, creació de basses temporals).
  • El reforçament de la població del gripau d'esperons amb la creació de nous punts de reproducció vora de les poblacions actuals i la reintroducció en noves comunitats.
  • La millora de la connectivitat entre punts d'aigua (correcció de punts negres d'atropellament de fauna).
  • Aprofitar el valor educatiu de les poblacions urbanes d'amfibis i millora de l'hàbitat.