L'equip de govern de CDC i ERC va desestimar el desembre del 2017 l'al·legació presentada per la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages a l'ordenança fiscal de l'Ajuntament de Manresa que regula l'Impost de Plusvàlua per a l'any 2018 com a conseqüència de la sentència que declarava inconstitucional fer tributar quan no hi ha un increment de valor en una transmissió patrimonial.

La Cambra de la Propietat demanava a l'Ajuntament la suspensió de les liquidacions de l'impost de plusvàlua fins que el règim jurídic d'aquest tribut s'adeqüés a la legalitat.

La Cambra de la Propietat considerava que l'actuació de l'Ajuntament no podia consistir en aquell moment a aprovar l'ordenança com si la sentència del Constitucional no s'hagués dictat, sinó que el que calia és que l'ordenança preveiés la suspensió de les liquidacions de l'impost fins que es modifiqués el règim jurídic de l'impost per adequar-lo a la legalitat.

El govern va respondre que encara no hi havia jurisprudència del Tribunal Suprem que interpretés la sentència del Constitucional. Així que més que modificar la reglamentació d'una ordenança calia esperar a veure com s'havia d'articular. El govern va explicar que s'havia suspès l'enviament de requeriments i de nous procediments inspectors.