Els diners que ingressa l'Ajuntament de Manresaimposades per la Policia Local augmenten i el 2019 van superar els 1,2 milions d'euros.

El 2015, l'Ajuntament va recaptar 925.046,65 euros per aquest concepte, una quantitat que va baixar l'any següent, el 2016, fins als 774.374,19 euros.

Però des de llavors les xifres han anat cap amunt. El 2017 van ser 898.456,39 euros; el 2018, 1.199.225,14 euros i el 2019, 1.212.135,30 euros, fins al 15 de desembre, segons dades facilitades per l'Ajuntament.

A més, la previsió de recaptació que figura al pressupost municipal del 2020 és d'1,5 milions d'euros. Si es comptabilitza el que han ingressat de més les arques municipals, segons la xifra facilitada del 2019 en relació amb la del 2016, l'augment és del 57% en els 3 anys transcorreguts.

D'altra banda, si es té en consideració els 774.374 euros ingressats per multes de circulació imposades per la Policia Local el 2016 també es pot fer la lectura que l'Ajuntament ingressa a l'entorn d'un milió d'euros per multes a l'any amb extrems que arriben per la banda alta fins als 1,2 milions i que se situen en menys de 800.000 per la banda baixa.

Una altra forma de relativitzar la xifra de recaptació de multes és tenir en consideració que el pressupost de l'Ajuntament del 2008 ja preveia una recaptació d'1,5 milions en concepte de multes (vegeu Regió7 del 24 de febrer del 2010).

De fet, aquell any la recaptació real va ser de 800.000 euros i l'any següent, el 2009, d'uns 700.000 euros.

Una altra xifra important, l'any 2007 l'Ajuntament ja va recaptar més d'1,1 milions d'euros per sancions, així que si es comparés l'ingrés amb dotze anys de diferència no hi hauria una gran diferència.